Điện thoại: (+84)31 3759 776

JP.ENGINE Oil 2T

JP.ENGINE Oil 2T

JP.ENGINE Oil 2T

JP.engine Oil 2T là dầu động cơ 2 thì được pha chế từ dầu gốc khoáng tinh chế kỹ và hệ phụ gia ít tro giúp giảm thiểu cặn bẩn, bảo vệ động cơ chống ma sát, chống mài mòn và chống xước. Đạt tiêu chuẩn cấp chất lượng JASO FB.
Bao bì ở 20°C: 1,0 lít.

Mô tả chi tiết

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
STT Tên chỉ tiêu Phương pháp kiểm nghiệm Mức giới hạn
1 Độ nhớt động học ở 100°C, (cSt) ASTM-D445 8.5 - 10.0
2 Chỉ số độ nhớt ASTM-D2270 95
3 Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, (°C) ASTM-D92 ≥ 70
4 Độ tạo bọt ở 93.5°C, (ml) ASTM-D892 ≤ 50/0
5 Hàm lượng nước, (%TT) ASTM-D95 ≤ 0.05
02253.654.599
Nhà đất An Phát